Zaimki przymiotne wskazujące - język francuski

Zaimki przymiotne wskazujące zwane w języku francuskim les adjectifs démonstratifs służą (jak sama nazwa wskazuje) do wskazania danej rzeczy lub osoby.
W języku polskim są to zaimki: ten, ta, to, te etc. (ten dom, te kobiety, ci ludzie, ta piosenka, to dziecko).
W języku francuskim jest ich dużo mniej, po pierwsze dlatego, iż nie ma rodzaju nijakiego, po drugie, zaimek w liczbie mnogiej jest taki sam dla rodzaju męskiego i żeńskiego.

masculin rodzaj męski feminin rodzaj żeński
liczba pojedyncza ce garçon ten chłopiec liczba pojedyncza cette fille ta dziewczyna
liczba mnoga ces garçons ci chłopcy liczba mnoga ces filles te dziewczyny

Ce gâteau est trop sucré. To ciasto jest zbyt słodkie.
Cette histoire est magnifique. Ta historia jest cudowna.
Ces livres sont ennuyeux. Te książki są nudne.
Cette voiture est très rapide. Ten samochód jest bardzo szybki.
Ces photos sont de France. Te zdjęcia są z Francji.


UWAGA!!! Jest jeden wyjątek!
Jeżeli wskazywany rzeczownik (liczby pojedynczej i rodzaju męskiego) zaczyna się na samogłoskę lub nieme h, wtedy ZAWSZE zaimek ce zastępujemy cet (proponuję skojarzenie typu: ten zaimek jest formą zaimka żeńskiego skróconą o dwie litery - ta zasada przyda się później przy nieregularnych formach przymiotników).

cet homme ten mężczyzna
cet acteur ten aktor
cet appartement to mieszkanie

ce acteur cet acteur
ce homme cet homme

Czyli:

1. zaimek przymiotny wskazujący wskazuje rzecz lub osobę w pobliżu lub oddali:

Regarde ce chien (dans le jardin) ! Popatrz na tego psa (w ogrodzie)!
Regarde ces oiseaux (dans le ciel) ! Popatrz ne tamte ptaki (na niebie)!
Écoutez cette chanson, elle est géniale ! Posłuchajcie tej piosenki, jest genialna!
Tu vois cette femme en face ? C'est ma voisine. Widzisz kobietę naprzeciwko? To moja sąsiadka.
J'aime regarder ces enfants qui jouent au ballon. Lubię patrzeć na tamte dzieci, które grają w piłkę.

2. zaimek przymiotny wskazujący wskazuje pory trwającego dnia. W pierwszej tabelce wskazujemy po prostu na porę dnia: rano, po południu, wieczorem, może to być wczoraj, tydzień temu, za miesiąc. Druga tabelka z naszymi zaimkami wskazuje tylko na dzisiejszy poranek, popołudnie i wieczór.

en général ogólnie
le matin rano
l'après-midi po południu
le soir wieczorem
aujourd'hui dziś
ce matin dziś rano
cet après-midi dziś po południu
ce soir dziś wieczorem
Le matin je travaille de 8h à 12h. Rano pracuję od 8 do 12.
Ce matin je travaille de 8h à 12h. Dziś rano pracuję od 8 do 12.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.