Zaimki przymiotne dzierżawcze - język francuski

Zaimki przymiotne dzierżawcze nazywane w języku francuskim les adjectifs possessifs służą do określania do kogo należy dana rzecz, ewentualnie osoba, np.: mój brat, nasze książki, twoja siostra, etc.
Pamiętajcie, że zaimki te zgodne są z posiadanym obiektem, a nie osobą, która go ma, zasada jest taka sama jak w języku polskim : mówimy mój pies, a nie moja pies.
Rozumiem, że może się to wydać śmieszne, ale wiem, że takie błędy w języku francuskim są dość częste.
Unikniecie ich jeśli dobrze się nauczycie poniższych zaimków i będziecie pamiętać jakiego rodzaju jest posiadany rzeczownik.

1) les adjectifs possessifs masculins et féminins - zaimki przymiotne dzierżawcze rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej:

      adjectifs possessifs masculins   adjectifs possessifs féminins
je ja   mon frère mój brat   ma soeur moja siostra
tu ty   ton mari twój mąż   ta femme twoja żona
il/elle on/ona   son père jego/jej ojciec   sa mère jego/jej matka
nous my   notre cousin nasz kuzyn   notre cousine nasza kuzynka
vous wy   votre oncle wasz wujek   votre tante wasza ciotka
ils/elles oni/one   leur fils ich syn   leur fille ich córka

2) les adjectifs possessifs au pluriel - zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie mnogiej:

    adjectifs possessifs au pluriel
je   mes frères soeurs moi bracia / moje siostry
tu   tes maris femmes twoi mężowie / twoje żony
il/elle   ses parents parents jego / jej rodzice
nous   nos cousins cousines nasi kuzyni / nasze kuzynki
vous   vos oncles tantes wasi wujkowie / wasze ciotki
ils/elles   leurs fils filles ich synowie / córki

UWAGA!!! Zaimki ma - moja, ta - twoja, sa - jego/jej, przechodzą w mon, ton, son przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę lub nieme h.

une amie przyjaciółka mon amie moja przyjaciółka
une école szkoła ton école twoja szkoła
une histoire historia son histoire jego/jej historia
une erreur błąd mon erreur mój błąd
une occasion okazja ton occasion twoja okazja
Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.