Rodzaj żeński rzeczowników - język francuski

Rodzaj żeński rzeczowników tworzymy zazwyczaj poprzez dodanie do rzeczownika rodzaju męskiego końcówki -e, niemniej jednak jest kilka odstępstw od tej zasady, które znajdziecie poniżej.


I. końcówka -e dodana do rzeczownika rodzaju męskiego:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
un ami przyjaciel une amie przyjaciółka
un copin kolega une copine koleżanka
un voisin sąsiad une voisine sąsiadka
américain Amerykanin américaine Amerykanka

II. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -eur, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -euse, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le serveur kelner la serveuse kelnerka
le vendeur sprzedawca la vendeuse sprzedawczyni
le danseur tancerz la danseuse tancerka
le rêveur marzyciel la rêveuse marzycielka
le menteur kłamczuch la menteuse kłamczucha
le voleur złodziej la voleuse złodziejka

III. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -teur, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -trice, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
l'acteur aktor l'actrice aktorka
le présentateur prezenter la présentatrice prezenterka
le directeur dyrektor la directrice dyrektorka
le traducteur tłumacz la traductrice tłumaczka
l'éditeur wydawca l'éditrice wydawczyni
l'instituteur nauczyciel l'institutrice nauczycielka

WYJĄTKI!

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le chanteur śpiewak la chanteuse śpiewaczka
l'acheteur kupujący l'acheteuse kupująca

IV. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -er, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -ère, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le boulanger piekarz la boulangère piekarka
l'infirmier pielęgniarz l'infirmière pielęgniarka
le poissonier sprzedawca ryb la poissonière sprzedawczyni ryb
le prisonnier więzień la prisonnière więźniarka
l'ouvrier robotnik l'ouvrière robotnica

V. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -en, -on, -an, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -enne, -onne, -anne, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
Coréen Koreańczyk Coréenne Koreanka
le chien pies la chienne suka
le baron baron la baronne baronowa
le paysan chłop la paysanne chłopka
Jean Jan Jeanne Joanna

WYJĄTKI!

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le Musulman Muzułmanin la Musulmane Muzułmanka
le partisan zwolennik la partisane zwolenniczka

VI. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -t, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -tte lub to regularne -e np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le chat kot la chatte kotka
le muet niemy la muette niema
le coquet zalotnik la coquette kokietka

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
l'avocat adwokat l'avocate adwokatka
l'assistant asystent l'assistante asystentka
l'idiot idiota l'idiote idiotka
le client klient la cliente klientka
l'étudiant student l'étudiante studentka

VII. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -e, rodzaj żeński się nie zmienia, jeżeli kończy się na w rodzaju żeńskim dorzucamy -e, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le touriste turysta la touriste turystka
le journaliste dziennikarz la journaliste dziennikarka
le propriétaire właściciel la propriétaire właścicielka
le partenaire partner la partenaire partnerka
le Belge Belg la Belge Belgijka
l'employé urzędnik l'employée urzędniczka

Oczywiści są takie rzeczowniki, które w rodzaju żeńskim mają zupełnie inną formę, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
le père ojciec la mère matka
le parrain ojciec chrzestny la marraine matka chrzestna
le frère brat la soeur siostra
le garçon chłopak la fille dziewczyna

Zawody, które występują tylko w rodzaju męskim, ale jeśli chcemy bardzo zrobić rodzaj żeński to wstawiamy rodzajnik żeński la lub dodajemy słowo femme - kobieta przed zawodem, np.: la femme médecin.

le professeur profesor
le médecin lekarz
le chauffeur kierowca
le peintre malarz
le guide przewodnik
le ministre minister

poprzednie zakładki:

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.